Living with Corgi Blog

 

機哥要 佢 做 o野 無 反 應 一 講 食 o野 好 知 性 動 靜 夠 多 辦 事 實 禍 幾 時 得 佢 生 生 性
   
暱稱: 機哥
性別:
出生: 4/21/2004
生肖: 肖猴
星座: 金牛座
現居: 石塘咀
體重: 32磅
性格: 貪玩,胃食
喜好: 出街,玩
【機哥相簿】
回上一頁
費事啋你哋!
 
 
 

聯絡我們
Copyright (c) 2004 Corgi Club HK All Rights Reserved.  版權所有 不得轉載