Living with Corgi Blog

 

King極度活潑和懶惰 過度活躍......
   
暱稱: King (王者)
性別:
出生: 1/1/2006
生肖: 肖雞
星座: 山羊座
現居: scw
體重: 16磅
性格: 諸事八卦,唔知醜,口水多多,
喜好: 打架., wow wow
【King相簿】
 
我叫 king king
 
king & coffee & 主人
 
BB
 
BB King
 
BB King, BB Coffee(brother),主人
 
BB King, BB Coffee  回家後第一次一齊玩
 
 
第1 至第6 張,共6張
 

聯絡我們
Copyright (c) 2004 Corgi Club HK All Rights Reserved.  版權所有 不得轉載