Living with Corgi Blog

 

CoCoHELLO各位,我叫Co Co 我最鐘意爸爸媽媽帶我落街玩,最鍾意去彭福公園,但佢地唔係日日帶我落街玩架\o/
   
暱稱: Co Co
性別:
出生: 1/9/2006
生肖: 肖雞
星座: 山羊座
現居: TUEN MUN
體重: 15磅
性格: 食、玩、訓、唔聽話
喜好: 落街
【CoCo相簿】
 
 
第0 至第0 張,共0張
 

聯絡我們
Copyright (c) 2004 Corgi Club HK All Rights Reserved.  版權所有 不得轉載