Living with Corgi Blog

 

King佢係一個爛玩精, 成日將自己既玩具'擔'去主人面前要主人同佢玩, 即係要主人踢D玩具俾佢執。
   
暱稱: KING
性別:
出生: 6/28/2004
生肖: 肖猴
星座: 巨蟹座
現居: 青衣
體重: 23磅
性格: 熱情奔放, 貪玩, 0爹陌生人特別係姐姐
喜好: 玩...玩......玩...都係玩
【King相簿】
 
 
第0 至第0 張,共0張
 

聯絡我們
Copyright (c) 2004 Corgi Club HK All Rights Reserved.  版權所有 不得轉載