Living with Corgi Blog

 

小兒今年3年歲
   
暱稱: 小兒
性別:
出生: 7/1/2004
生肖: 肖羊
星座: 巨蟹座
現居: 已搬新屋!!!
體重: 35磅
性格: 最鍾意扮聽唔到你叫佢!!!!
喜好: 食嘢!!!!
【小兒相簿】
 
小兒
 
小兒1
 
小兒2
 
小兒3
 
小兒5
 
小兒6
 
 
第1 至第6 張,共6張
 

聯絡我們
Copyright (c) 2004 Corgi Club HK All Rights Reserved.  版權所有 不得轉載