Living with Corgi Blog

 

OmBa
   
暱稱:
性別:
出生: 4/30/2004
生肖: 肖猴
星座: 金牛座
現居:
體重:
性格:
喜好:
【OmBa相簿】
 
2個半月大-3歲定80
 
2個半月大-新廁所,我鍾意
 
3個月大-我嬌唔嬌呀
 
3個月零1日大-我...我...好down...好down
 
3個月零2日大-我仲好down
 
3個月零3日大-我...我今日up咗少少
 
3個半月大-邪惡核心國首腦被捕
 
3個半月大-換牙仔係咁上下啦
 
4個半月大-媽咪...夜嗎嗎有我睇住唔駛驚
 
5個月大-亞媽話我仲有得'長'
 
6個月大-第一次寄宿,有D怕羞
 
7個月大-史上最殘浩扮相-BEEDOG-冇眼睇
 
8個月大-oh...我要親吻土地
 
8個月大-第一次親近海洋
 
8個月大-無家可歸要睏帳幕
 
9個半月大-今次唔駛睏街
 
9個半月大-老豆,我不夠長望街呀
 
9個半月大-呢個係唔知咩'頂',總知好難頂
 
9個半月大-雖然好難頂,但係無得頂
 
9個月大-唱:躲於衣櫃...
 
9個月大-都話3歲定80架啦...
 
 
第1 至第21 張,共21張
 

聯絡我們
Copyright (c) 2004 Corgi Club HK All Rights Reserved.  版權所有 不得轉載